Bắt đầu bởi chữ "TÂM" Trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạnh luôn nổ lực đem lại cho mọi người sự thân thiện, yên tâm về sức khỏe và nhiều giải pháp tối ưu nhất cho mọi gia đình. Sức khỏe của ban là niềm vui của chúng tôi. Hãy để chúng tôi phục vụ mọi gia đình.

1
3

Tin ngành y

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với viên chức quản lý thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh  

Ngày Đăng : 01/03/2021

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                         KẾT QUẢ

                                             Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020

                         đối với viên chức quản lý thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

Xếp loại chất lượng

1

Hứa Tự Thảo

Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

2

Nguyễn Thị Cường

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

3

Nguyễn Hùng Tiến

Phó Giám đốc

Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

4

Hoàng Mạnh

Trưởng phòng

Phòng Tổ chức-Hành chính-Kế hoạch tổng hợp

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

5

Nguyễn Thị Minh Nhật

Phó trưởng khoa

Khoa Nội-Nhi-Y học cổ truyền

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

6

Nguyễn Thị Lâm

Điều dưỡng trưởng khoa

Khoa Nội-Nhi-Y học cổ truyền

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

7

Đinh Thị Tiến

Phó trưởng khoa

Khoa Ngoại-Liên chuyên khoa

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

8

Nguyễn Thị Xuân Lộc

Trưởng khoa

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

9

Nguyễn Thị Mai Thanh

Hộ sinh trưởng khoa

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

10

Đỗ Thị Long Hòa

Phó trưởng khoa

Khoa Dược

Hoàn thành

 tốt nhiệm vụ

11

Nguyễn Gấm

Trưởng khoa

Khoa Bệnh nhiệt đới

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

12

Nguyễn Thị Mỹ Nữ

Điều dưỡng trưởng khoa

Khoa Bệnh nhiệt đới

Hoàn thành

 tốt nhiệm vụ

13

Trần Thanh Tuấn

Trưởng khoa

Khoa Kiểm soát bệnh tật

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

14

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phó trưởng phòng

Phòng Dân số

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

15

Nguyễn Thái Định

Trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Hòa

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

16

Lê Thị Hiền

Phó trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Hòa

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

17

Lê Văn Bảo

Trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh

Hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ

18

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Phó trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Thịnh

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

19

Nguyễn Thái Dũng

Phó trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Quang

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

20

Trương Minh Diện

Trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

21

Nguyễn Thị Thanh

Phó trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Hiệp

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22

Nguyễn Văn Tám

Trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Hảo

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

23

Đinh Hâu

Trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Kim

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

24

Nguyễn Ngọc Hải

Trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Sơn

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

25

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Phó trưởng trạm

Trạm y tế thị trấn Vĩnh Thạnh

Hoàn thành

 tốt nhiệm vụ

26

Đinh Thị Bích Thìn

Phó trưởng trạm

Trạm y tế xã Vĩnh Thuận

Hoàn thành

tốt nhiệm vụ

27

Nguyễn Thị Thúy Hương

Phó Trưởng khoa

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản

Hoàn thành

 tốt nhiệm vụ

 

                                                                KẾT QUẢ

                                    Đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020

          đối với viên chức không quản lý thuộc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thạnh

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Xếp loại chất lượng

1

Hoàng Mạnh

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

2

Nguyễn Thị Thoan

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

3

Lê Nguyễn Tường Thy

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

4

Nguyễn Thành Nam

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

5

Nguyễn Hải Đại

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

6

Đặng Văn Điệp

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

7

Hồ Thị Ngọc Ánh

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

8

Nguyễn Thị Minh Hoa

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

9

Trần Văn Thái

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

10

Nguyễn Hữu Nhân

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành NV

11

Lê Ngọc Minh

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

12

Nguyễn Thị Phúc

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

13

Huỳnh Thị Thúy Duyên

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

14

Nguyễn Ngọc Việt

Phòng TC-HC-KHTH

Hoàn thành tốt NV

15

Đinh Văn Biết

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

16

Nguyễn Thị Hạnh Dung

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

17

Lê Thị Nhiên

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

18

Nguyễn Văn Điệp

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

19

Đào Thị Cẩm Loan

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành NV

20

Lê Văn Hậu

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

21

Mã Thị Thanh Mai

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

22

Huỳnh Thị Ánh Sương

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

23

Lê Nữ Thùy Anh

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

24

Bùi Thị Xuân Minh

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

25

Đặng Thị Yên

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

26

Nguyễn Thị Phượng

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

27

Huỳnh Thị Mỹ Xiêm

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

28

Huỳnh Thị Kim Định

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

29

Đinh Thị Ngơm

Khoa Khám-HSCC

Hoàn thành tốt NV

30

Nguyễn Thị Minh Nhật

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

31

Nguyễn Quốc Toàn

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

32

Nguyễn Trần Thương

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

33

Đinh Thị Thanh Thu

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

34

Nguyễn Thị Lâm

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

35

Nguyễn Thị Hạnh

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

36

Nguyễn Thị Hương Xen

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

37

Hà Bích Phương

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

38

Huỳnh Thị Hải

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

39

Đinh Thị Địp

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

40

Đặng Thị Mỹ Úc

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

41

Huỳnh Thị Bích Ngọc

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

42

Nguyễn Xuân Ánh

Khoa Nội-Nhi-YHCT

Hoàn thành tốt NV

43

Đinh Thị Tiến

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

44

Nguyễn Văn Huy

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

45

Đinh Vĩ Đông

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

46

Đinh Văn Diệp

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

47

Lâm Thị Thúy

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

48

Nguyễn Thị Thu Thủy

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

49

Nguyễn Thị Hải Yến

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

50

Đinh Thị Vệ

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

51

Nguyễn Văn Linh

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

52

Lê Khắc Triệu

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

53

Nguyễn Thị Trang

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

54

Nguyễn Thị Năm

Khoa Ngoại-LCK

Hoàn thành tốt NV

55

Nguyễn Thị Xuân Lộc

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

56

Nguyễn Thị Thúy Hương

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

57

Nguyễn Thị Bích Hà

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

58

Nguyễn Thị Mai Thanh

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

59

Nguyễn Ngọc Dung

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

60

Lê Thùy Loan

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

61

Trần Thị Tịnh

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

62

Trần Thị Mỹ Hồng

Khoa CSSKSS

Hoàn thành tốt NV

63

Hồ Thị Thảo Nguyên

Khoa CSSKSS

Hoàn thành  NV

64

Nguyễn Gấm

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

65

Đinh Thị Mỹ Li Ly

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

66

Đinh Văn Thái

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

67

Nguyễn Thị Mỹ Nữ

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

68

Đinh Thị Vék

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

69

Huỳnh Thị Hằng

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

70

Đặng Thị Bích Tuyền

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

71

Nguyễn Thị Thiện

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

72

Trần Thị Bích Liên

Khoa Bệnh Nhiệt đới

Hoàn thành tốt NV

73

Trần Thanh Phong

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

74

Hồ Thị Thu Phương

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

75

Lê Thị Tú Sinh

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

76

Lê Thị Bích Thiệp

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

77

Võ Cao Thừa

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

78

Nguyễn Tường Vy

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

79

Nguyễn Thị Mỹ Lệ

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

80

Phạm Đình Cương

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

81

Đinh Công Suy

Khoa Cận lâm sàng

Hoàn thành tốt NV

82

Đỗ Thị Long Hòa

Khoa Dược

Hoàn thành tốt NV

83

Đinh Thị Hồng Đệ

Khoa Dược

Hoàn thành tốt NV

84

Trần Anh Thư

Khoa Dược

Hoàn thành tốt NV

85

Nguyễn Thị Định

Khoa Dược

Hoàn thành tốt NV

86

Nguyễn Thị Thiệt

Khoa Dược

Hoàn thành tốt NV

87

Trần Thanh Tuấn

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

88

Trương Văn Tâm

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

89

Nguyễn Đình Khương

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

90

Nguyễn Trọng Dương

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

91

Đinh Văn Ply

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

92

Đinh Thị Nga

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

93

Đinh Thị Xuyên

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

94

Trần Thị Hồng Phấn

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

95

Trần Trịnh Hiếu

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

96

Trần Thị Khuê

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

97

Bùi Thị Tố Nga

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

98

Phan Công Danh

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

99

Trần Thị Tuyết Ngân

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

100

Nguyễn Xuân Vẻ

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

101

Đặng Thị Ngọc Kiều

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

102

Cao Thanh Mười

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

103

Nguyễn Thị Trang

Khoa KSBT

Hoàn thành tốt NV

104

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Phòng Dân số

Hoàn thành tốt NV

105

Nguyễn Thị Anh

Phòng Dân số

Hoàn thành tốt NV

106

Bùi Thị Bích Hộp

Phòng Dân số

Hoàn thành tốt NV

107

Nguyễn Thị Thanh Nga

Phòng Dân số

Hoàn thành tốt NV

108

Nguyễn Thị Ngọc Thu

Trạm Y tế TT V.Thạnh

Hoàn thành tốt NV

109

Đinh Văn Bé

Trạm Y tế TT V.Thạnh

Hoàn thành tốt NV

110

Đặng Thị Mỹ Trinh

Trạm Y tế TT V.Thạnh

Hoàn thành tốt NV

111

Nguyễn Thị Tình

Trạm Y tế TT V.Thạnh

Hoàn thành tốt NV

112

Nguyễn Thị Hoa

Trạm Y tế TT V.Thạnh

Hoàn thành tốt NV

113

Huỳnh Thị Hạnh

Trạm Y tế TT V.Thạnh

Hoàn thành tốt NV

114

Đinh Thị Bích Thìn

Trạm Y tế V. Thuận

Hoàn thành tốt NV

115

Đinh Văn Trên

Trạm Y tế V. Thuận

Hoàn thành tốt NV

116

Trần Thu Phương

Trạm Y tế V. Thuận

Hoàn thành tốt NV

117

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Trạm Y tế V. Thuận

Hoàn thành tốt NV

118

Võ Thị Mai

Trạm Y tế V. Thuận

Hoàn thành tốt NV

119

Đinh Thị Ngúa

Trạm Y tế V. Thuận

Hoàn thành tốt NV

120

Nguyễn Thái Định

Trạm Y tế V. Hòa

Hoàn thành tốt NV

121

Lê Thị Hiền

Trạm Y tế V. Hòa

Hoàn thành tốt NV

122

Đinh Thị Nhen

Trạm Y tế V. Hòa

Hoàn thành tốt NV

123

Nguyễn Thanh Hùng

Trạm Y tế V. Hòa

Hoàn thành tốt NV

124

Nguyễn Thị Hồng Thúy

Trạm Y tế V. Hòa

Hoàn thành tốt NV

125

Nguyễn Thị Lệ Chi

Trạm Y tế V. Hòa

Hoàn thành tốt NV

126

Lê Văn Bảo

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành tốt NV

127

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành tốt NV

128

Lê Thị Cẩm Nhung

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành tốt NV

129

Lê Thị Bích Hạnh

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành tốt NV

130

Nguyễn Thị Bích Ngọc

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành tốt NV

131

Nguyễn Thị Xuân Mai

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành tốt NV

132

Nguyễn Thị Bích Thủy

Trạm Y tế V. Thịnh

Hoàn thành NV

133

Nguyễn Thái Dũng

Trạm Y tế V. Quang

Hoàn thành tốt NV

134

Lê Văn Nho

Trạm Y tế V. Quang

Hoàn thành tốt NV

135

Lê Thị Hồng

Trạm Y tế V. Quang

Hoàn thành tốt NV

136

Nguyễn Thị Trúc Lưu

Trạm Y tế V. Quang

Hoàn thành tốt NV

137

Nguyễn Thị Quý

Trạm Y tế V. Quang

Hoàn thành tốt NV

138

Tạ Thị Mỹ Nữ

Trạm Y tế V. Quang

Hoàn thành tốt NV

139

Trương Minh Diện

Trạm Y tế V. Hiệp

Hoàn thành tốt NV

140

Nguyễn Thị Thanh

Trạm Y tế V. Hiệp

Hoàn thành tốt NV

141

Đinh Thị Huấn

Trạm Y tế V. Hiệp

Hoàn thành tốt NV

142

Khổng Thị Mỹ Hòa

Trạm Y tế V. Hiệp

Hoàn thành tốt NV

143

Đào Thế Anh

Trạm Y tế V. Hiệp

Hoàn thành tốt NV

144

Lê Thị Hồng Nhung

Trạm Y tế V. Hiệp

Hoàn thành tốt NV

145

Nguyễn Văn Tám

Trạm Y tế V. Hảo

Hoàn thành tốt NV

146

Đinh Thị Hên

Trạm Y tế V. Hảo

Hoàn thành tốt NV

147

Đinh Thị Kéo

Trạm Y tế V. Hảo

Hoàn thành tốt NV

148

Trần Thị Hải Yến

Trạm Y tế V. Hảo

Hoàn thành tốt NV

149

Bùi Như Ý

Trạm Y tế V. Hảo

Hoàn thành tốt NV

150

Bùi Thị Hồng Lạc

Trạm Y tế V. Hảo

Hoàn thành tốt NV

151

Đinh Hâu

Trạm Y tế V. Kim

Hoàn thành tốt NV

152

Đinh Đươn

Trạm Y tế V. Kim

Hoàn thành NV

153

Đinh Thị Nguôn

Trạm Y tế V. Kim

Hoàn thành tốt NV

154

Đinh Thị Đời

Trạm Y tế V. Kim

Hoàn thành tốt NV

155

Nguyễn Thị Cẩm Loan

Trạm Y tế V. Kim

Hoàn thành tốt NV

156

Đinh Thị Khíu

Trạm Y tế V. Kim

Hoàn thành tốt NV

157

Nguyễn Ngọc Hải

Trạm Y tế V. Sơn

Hoàn thành tốt NV

158

Đinh Thị Son

Trạm Y tế V. Sơn

Hoàn thành tốt NV

159

Đinh Thị Tắc

Trạm Y tế V. Sơn

Hoàn thành NV

160

Đinh Văn Trinh

Trạm Y tế V. Sơn

Hoàn thành tốt NV

161

Bùi Thị Mỹ Hạnh

Trạm Y tế V. Sơn

Hoàn thành tốt NV

162

Đinh Thị Nhiêu

Trạm Y tế V. Sơn

Hoàn thành tốt NV

 

Tổng cộng: 162 người

 

 

 Bài viết liên quan:
Logo

Đường dây nóng

Hỗ trợ tư vấn

Video clip

Mạng xã hội

Hình ảnh hoạt động